Zahájení spolupráce

Komunikace a předávání informací je důležité, proto toto píši. Abych efektivně nakládal s mým i Vaším časem sepsal jsem několik informací rozdělených do tématických bodů o tom jak zahájit spolupráci se mnou, jak spolupráce probíhá a jak funguji já.

Jelikož pracuji běžně remote, i dohodnutí spolupráce provádím vzdáleně. K získání základních informací výborně poslouží email. Podrobnosti a dotazy si vyjasníme po telefonu nebo video callem.
Osobní setkání je tak možno odložit na později a v klidu ho strávit při obědě nebo již osobní konzultací klidně při procházce v přírodě.

Dotazy na projekt

O vás

O mně

A zde jsou informace o mně, Linkedin Josef Jebavý a moje nabídka IT služeb formou standardních balíčků.

Pracuji ve dne a v noci spím.

Oficiality a způsob spolupráce

Požadujete-li podepsání smlouvy pošlete vzor předem.

NDA

Ano, podepisuji smlouvu o mlčenlivosti.

Smlouva o dílo

Smlouvu o dílo, podepisuji pouze v případě všech těchto bodů:

  1. Je udělána podrobná analýza.
  2. Je navrhnuta architektura aplikace.
  3. Jsou vybrané technologii k realizaci.
  4. Použité technologie mam ověřené nebo je v rámci analýzy vyzkouším.
  5. Projekt musí vycházet nebo se podobat již mnou realizovaným projektů.

Tyto potřebné úkony, které je potřeba provést před zahájením práce na projektu, rád provedu. Nejsou závazkem k realizaci projektu ba naopak umožňují lépe odhadnout možnosti a náročnost realizace a připravit se na spolupráci.

Agilní vývoj

Přednost dávám agilnímu vývoji. protože je pro objednavatele:

Jak začít

Ideální je pokud existuje nějaký člověk, který daný projekt aspoň trochu zná.

U nových projektů počítejte s analýzou požadavků a navrhnutím architektury aplikace.

U přebíraných projektů počítejte s větší časovou investicí na:

Na existujícím projektu je ideální začít na menších jasně definovaných úkolech.
Následně je potřeba dohnat technologický dluh a posouvat projekt kupředu.

V průběhu dlouhodobé spolupráce

Během spolupráce můžete očekávat:

Komunikace

Nacenění

Práci obvykle účtuji od hodiny. U pro mě neznámých projektů je to jediná pro mě schůdná možnost, protože odhady u neznámých projektů není na základě čeho zvolit a jedná se tedy obvykle jen o věštění. Naceňuji proto např pouze malé jednorázové přesně definované úkoly.

"Jsem drahý?" Ano, moje hodinová sazba není malá. Již nejsem začátečník. A právě díky tomu a mým teoretických znalostem a letitým zkušenostem jsem Vám schopen ušetřit Váš čas , čas zaměstnanců a programátorů a tím pádem i peníze. Také jsem díky tomu schopen práci dodat rychleji. Práci, která je ve vyšší kvalitě, což znamená že například software je bezpečnější a bude možnost ho dále rozvíjet. Díky znalostem do šířky jsem schopný zastat odbornost i dalších specialistů, takže nemusíte pracně shánět další odborníky na IT.

Platby

Fakturuji průběžně. Na začátku častěji, typicky po dokončení dílčího úkolu. Platba cca 50% zálohy na předem definované větší úkoly a zbytek při předvedení díla a následně hotovou práci předávám.
Splatnost faktur 10-dní.
Při pravidelné spolupráci fakturuji odpracovanou práci po skončení měsíce.

Storno objednané práce: v případě nezahájení práce je možno vrátit 50% částky.

U urgentních prací zvýšení priority odbavení úkolu řeším 50% příplatkem. Práce o víkendech a o svátcích 100% příplatek.

programátor Josef Jebavý

Kontakt

Bc. Josef Jebavý
51401 Jilemnice
IČO: 02532271
ID datové schránky: dx27xo
email: email@josefjebavy.cz
zapsán v živnostenském rejstříku