Školení SQL a správa databází MySQL/MariaDB

Relační databáze (DBMS) je jeden z nejčastějších standardizovaných způsobů jak ukládat strukturovaná data a následně s nimi různě pracovat. K získání dat z relační databáze pak slouží dotazovací jazyk SQL.
Jednou z nejčastěji používaných databází, obzvlášť v oblasti webových aplikací, je databáze MySQL/MariaDB.
Pokud se naučíte používat SQL a MySQL/MariaDB máte jistotu, že tyto znalosti uplatníte ve své profesi v IT oborech.

Základy jazyka SQL

Cílem školení základy jazyka SQL je naučit se pracovat s relačními databázemi pomocí jazyka SQL

Kurz je pro

Kurz je určen pro ty co poyřebují ukládat strukturovaná data v relačních databázích a tyto data potřebuji získávat a aktualizovat k čemuž slouží dotazovací jazyk SQL

Na školení se dozvíte a naučíte

Naškolení se naužíte používat realční databáze, tedy vytvážet databázové tabulky pracovat s daty a používat jazyk SQL

Osnova školení

Požadavky na znalosti:

Schopnost přemýšlet nad strukturovanými daty - jako jsou napříkal uložené v tabulkovém procesoru (Exel, Calc)

Požadavky na výbavu:

Mám zájem o školení SQL

Správa databáze MySQL/MariaDB

Cílem školení správa databáze MySQL/MariDB je naučit se pracovat s databází jak administrátor - tedy běh, dostatečný výkon a data.

gitlab

Kurz je pro

Kurz je určen pro správce linuxových serverů

Na školení se dozvíte a naučíte

Naškolení se naučíte nainstalovat databázový server, vytvořit databáze, založit uživatele a přidělit přistupové údaje ,zálohovahovata databázi a optimalizovat výkon databáze.

Osnova školení

Požadavky na znalosti:

Základní znalost OS GNU/Linux a práce v příkazovém řádku.

Požadavky na výbavu:

Mám zájem o školení správa databáze MySQL/MariaDB