Školení/Workshop Docker

Rychlost a náročnost vývoje aplikaci roste. Proto v rámci zefektivnění je jednou z možností nasadit Docker jako nástroj, který umožňuje rychle připravit stejné prostředí vývojové nebo testování. Docker je hodně rozšířen v oblastní vývojářů webových aplikací a tak díky mým znalosti z oblasti webserverů a webových aplikací, můžete očekávat typy právě pro oblast vývoje webů.

Video se zamyšlením, kdy je výhodné použít Docker.

Školení jsem schopen provádět online formou video konzultace.

docker

Na školení se dozvíte a naučíte:

Na školení se dozvíte co je to docker, k čemu slouží, jak funguje a naučíte se ho používat.

Osnova školení:

Požadavky na znalosti:

Požadavky na výbavu:

Zajímá mě workshop Docker

programátor Josef Jebavý

Kontakt

Bc. Josef Jebavý
51401 Jilemnice
IČO: 02532271
ID datové schránky: 887kyhs
email: email@josefjebavy.cz
zapsán v živnostenském rejstříku