Školení/Workshop Docker/Podman

Rychlost a náročnost vývoje aplikaci roste. Proto v rámci zefektivnění je jednou z možností nasadit Docker jako nástroj, který umožňuje rychle připravit stejné prostředí vývojové nebo testování. Docker je hodně rozšířen v oblastní vývojářů webových aplikací a tak díky mým znalosti z oblasti webserverů a webových aplikací, můžete očekávat typy právě pro oblast vývoje webů.

Video se zamyšlením, kdy je výhodné použít Docker.

Školení jsem schopen provádět online formou video konzultace.

docker

docker

Na školení se dozvíte a naučíte:

Na školení se dozvíte co je to Docker nebo Podman, k čemu slouží, jak funguje a naučíte se používat Docker nebo Podman .

Osnova školení:

Požadavky na znalosti:

Požadavky na výbavu:

Zajímá mě workshop Docker