Školení/Workshop Docker

Rychlost a náročnost vývoje aplikaci roste. Proto v rámci zefektivnění je jednou z možností nasadit Docker jako nástroj, který umožňuje rychle připravit stejné prostředí vývojové nebo testování. Docker je hodně rozšířen v oblastní vývojářů webových aplikací a tak díky mým znalosti z oblasti webserverů a webových aplikací, můžete očekávat typy právě pro oblast vývoje webů.

Školení jsem schopen provádět online formou video konzultace.

docker

Na školení se dozvíte a naučíte:

Na školení se dozvíte co je to docker, k čemu slouží, jak funguje a naučíte se ho používat.

Osnova školení:

Požadavky na znalosti:

Požadavky na výbavu:

Zajímá mě workshop Docker

programátor Josef Jebavý

Kontakt

Bc. Josef Jebavý
51401 Jilemnice
IČO: 02532271
ID datové schránky: 887kyhs
email: email@josefjebavy.cz
zapsán v živnostenském rejstříku